• เว็บไซด์การจัดการความรู้ สพป.หนองคาย เขต 1
  ถนนศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1

 • เว็บไซด์การจัดการความรู้ สพป.หนองคาย เขต 1
  ถนนศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1

 • เว็บไซด์การจัดการความรู้ สพป.หนองคาย เขต 1
  ถนนศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1

การนำเสนอผลงาน DLTV ณ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

โรงเรียนบ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ" เป็นตัวแทนของศูนย์ประสานงานการศึกษาทางไกล (DL) ส่วนภูมิภาคที่ ๑๐ ได้นำผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ร่วมจัดแสดงในงาน Educa 2016 ณ IMPACT เมืองทองธานี เขตอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙